Παραδείγματα γεγονότων WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

Όταν και τα δύο W διασπώνται σε λεπτόνια (φορτισμένο λεπτόνιο και αντινετρίνο), έχουμε γεγονότα με δύο παρατηρήσιμα φορτισμένα λεπτόνια και δύο μη παρατηρήσιμα νετρίνα: WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

Πρόσεξε ότι στα γεγονότα  WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) τα παρατηρούμενα λεπτόνια δεν είναι πλάτη-με-πλάτη, όπως στην περίπτωση της διάσπασης του Z0 σε ζευγάρι λεπτονίου-αντιλεπτονίου, λόγω της παρουσίας των νετρίνων.


Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(next event) Κάνε κλικ για να δεις γεγονότα WW (electron-neutrino/two quark)

(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W"

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.