Δοκιμασία Ι Ι Ι


Στα παρακάτω γεγονότα παράγεται ζευγάρι W+W-. Προσπάθησε να ταυτοποιήσεις τα σωματίδια που παράγονται από τη διάσπαση των W.

Γεγονός 21
Γεγονός 22
Γεγονός 23
Γεγονός 24
Γεγονός 25
Γεγονός 26
Γεγονός 27
Γεγονός 28
Γεγονός 29
Γεγονός 30

Αν τα κατάφερες για όλα τα γεγονότα, παρακαλώ:
(events)κάνε κλικ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: "Δοκιμασία VI".


(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.