Δοκιμασία IV


Αυτή η Δοκιμασία είναι λίγο πιο δύσκολη. Περιέχει γεγονότα που συνάντησες στις Δοκιμασίες Ι Ι και Ι Ι Ι. Θα πρέπει μόνος σου να ξεχωρίσεις ποιο είναι ποιο. Επομένως, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσεις αν πρόκειται για γεγονός όπου παράγεται ζευγάρι σωματιδίου-αντισωματιδίου (Δοκιμασία Ι Ι) ή αν πρόκειται για δημιουργία ζευγαριού W (Δοκιμασία Ι Ι Ι). Μετά από αυτήν την απόφαση μπορείς να συνεχίσεις για την πλήρη ταυτοποίηση του γεγονότος.

Γεγονός 31
Γεγονός 32
Γεγονός 33
Γεγονός 34
Γεγονός 35
Γεγονός 36
Γεγονός 37
Γεγονός 38
Γεγονός 39
Γεγονός 40
Γεγονός 41
Γεγονός 42
Γεγονόςt 43
Γεγονός 44
Γεγονός 45
Γεγονός 46
Γεγονός 47
Γεγονός 48
Γεγονός 49
Γεγονός 50

Αν τα κατάφερες για όλα τα γεγονότα, παρακαλώ:
(events) κάνε κλικ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς πιο δύσκολα γεγεονότα"


(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.