Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίου-αντισωματιδίου (διασπάσεις Z0)

Ίσως τα απλούστερα γεγονότα είναι αυτά όπου το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο εξαϋλώνονται και παράγουν ένα σωματίδιο Z0 το οποίο με τη σειρά του παράγει ένα ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου. Τα δύο μέλη του ζευγαριού αυτού απομακρύνονται το ένα από το άλλο (μέσα στον ανιχνευτή) "πλάτη-με- πλάτη". Αναπαριστούμε, για παράδειγμα, την παραγωγή ζεύγους μιονίου-αντιμιονίου με το ακόλουθο διάγραμμα:


Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένα γεγονότα που περιέχουν διαφορετικό ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου με υποδείξεις για την ταυτοποίηση-αναγνώριση των σωματιδίων. 

Όταν θα έχεις κατανοήσει το τρόπο αναγνώρισης των γεγονότων, παρακαλώ:

(challenge) κάνε κλικ εδώ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: Δοκιμασία ΙΙ


(home) Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.