Δοκιμασία Ι Ι


Στα παρακάτω γεγονότα δημιουργείται ζευγάρι σωματιδίου-αντισωματιδίου. Προσπάθησε να ταυτοποιήσεις το σωματίδιο.
Γεγονός 11
Γεγονός 12
Γεγονός 13
Γεγονός 14
Γεγονός 15
Γεγονός 16
Γεγονός 17
Γεγονός 18
Γεγονός 19
Γεγονός 20

Αν τα κατάφερες για όλα τα γεγονότα, παρακαλώ:
(events)κάνε κλικ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W"


(home) Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.