Παραδείγματα γεγονότων με ηλεκτρόνιο


Το ηλεκτρόνιο χάνει όλη την ενέργειά του στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο. Το γεγονός αυτό έχει τις ακόλουθες δύο επιπτώσεις στην ταυτοποίηση του ηλεκτρονίου:

Παρακάτω βλέπεις μερικά παραδείγματα γεγονότων με ηλεκτρόνιο.


Παράδειγμα ηλεκτρονίου 1

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


Πράδειγμα ηλεκτρονίου 2

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


Παράδειγμα ηλεκτρονίου 3

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image

(next event)Δες παραδείγματα γεγονότων που περιέχουν αδρόνια

(challenge)Πίσω στην περιγραφή του ανιχνευτή

(home)Πίσω στην αρχική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.