Ο ανιχνευτής LEP

Θα μελετήσουμε τροχιές σωματιδίων που παρατηρήθηκαν στο δύο πειράματα OPAL, και Atlas του CERN. Το OPAL ήταν ένα από τα τέσσερα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στον Μεγάλο Επιταχυντή Συγκρουόμενων Δεσμών Ηλεκτρονίων-Ποζιτρονίων (Large Electron-Positon collider, LEP). Το ATLAS είναι ένα από τα τέσσερα πειράματα του LHC, του μεγαλύτερου στον κόσμο επιταχυντή.

Ο ανιχνευτής του πειράματος OPAL έχει σχήμα σχεδόν κυλινδρικό. Τα σωματίδια παράγονται στη διεύθυνση του άξονα του κυλίνδρου και κινούνται προς τα έξω. Κατά την κίνησή τους, τα σωματίδια διαπερνούν διάφορους τύπους ανιχνευτών που είναι τοποθετημένοι με τη μορφή ομοαξονικών κυλίνδρων. Κάθε είδος σωματιδίου αφήνει διαφορετικό ίχνος στους διάφορους ανιχνευτές και αυτό ακριβώς επιτρέπει την αναγνώρισή τους. Πληροφορίες για το πείραμα μπορείς να βρείς εδώ.

Ας δούμε ένα παράδειγμα αλληλεπίδρασης. Η εικόνα παρακάτω δείχνει πώς φαίνεται το γεγονός από τη μια βάση του κυλινδρικού ανιχνευτή. Επομένως, οι διάφοροι ανιχνευτές που είναι τοποθετημένοι σε ομοαξονικούς κυλίνδρους παρουσιάζονται ως ομόκεντροι κύκλοι.

Οι εισερχόμενες δέσμες των ηλεκτρονίων και των ποζιτρονίων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στον άξονα του κυλίνδρου (στην εικόνα η κατεύθυνση αυτή αντιστοιχεί στην ευθεία που είναι κάθετη στην οθόνη του υπολογιστή σου και περνά από το κέντρο των κύκλων).

Όψη από τη βάση

Image

Πηγαίνοντας από μέσα προς τα έξω, ο πρώτος ανιχνευτής καταγράφει τροχιές που παράγονται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια (η μωβ γραμμή στην εικόνα αντιστοιχεί σε φορτισμένο σωματίδιο). Ίσως μπορείς να παρατηρήσεις ότι η τροχιά του κάμπτεται ελαφρά. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μαγνητικό πεδίο (στην εικόνα το μαγνητικό πεδίο είναι κάθετο στην οθόνη). Μετρώντας με μεγάλη ακρίβεια την καμπυλότητα κάθε  τροχιάς μπορούμε  να υπολογίσουμε την ορμή του αντίστοιχου σωματιδίου.

Κατά τη διαδρομή προς τα έξω το σωματίδιο συναντά το λεγόμενο "ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο". Κατά την αλληλεπίδραση με τα άτομα του ανιχνευτή το σωματίδιο χάνει ενέργεια. Ο ανιχνευτής καταγράφει τη συνολική ενέργεια που άφησε το σωμαμτίδιο στο πέρασμά του (γι' αυτό και ο ανιχνευτής ονομάζεται θερμιδόμετρο). Στην εικόνα, η αποτιθέμενη ενέργεια καταγράφεται με τη μορφή κίτρινων ορθογωνίων.

Στην εικόνα χρησιμοποιείται ένας χρωματικός κώδικας που υποδεικνύει την ορμή του φορτισμένου σωματιδίου και την ενέργεια που εναποτέθηκε. Η κλίμακα στο κάτω μέρος της εικόνας δείχνει ποιο χρώμα αντιστοιχεί σε ποια περιοχή ενέργειας/ορμής. Δηλαδή, το κόκκινο αντιστοιχεί σε ένα εύρος ενέργειας/ορμής από 0 έως 0.5 GeV, το κίτρινο από 0.5 έως 1.0 GeV κ.λπ. Πάνω από 16 GeV χρησιμοποιείται το άσπρο χρώμα. Έτσι λοιπόν, μπορείς να δεις ότι η τροχιά του σωματιδίου αντιστοιχεί σε μια ορμή 4-8 GeV, ενώ η ενέργεια στο θερμιδόμετρο είναι 0.5-1.0 GeV.

Πολλά σωματίδια χάνουν όλη την ενέργειά τους μέσα στο θερμιδόμετρο οπότε και σταματούν. Στην εικόνα όμως, το σωματίδιο διασχίζει το ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο και μπαίνει στον επόμενο ανιχνευτή που είναι το "αδρονικό θερμιδόμετρο". Η ενέργεια που αφήνει το σωματίδιο εδώ φαίνεται ως μωβ ορθογώνια και σταυροί.

Σχεδόν όλα τα σωματίδια εναποθέτουν την ενέργειά τους στο αδρονικό θερμιδόμετρο και σταματούν. Αλλά   και πάλι, το σωματίδιο στην εικόνα μας έχει διαπεράσει το αδρονικό θερμιδόμετρο και συνεχίζει τη πορεία του προς τους επόμενους ανιχνευτές, τους "θαλάμους μιονίων". Οι κίτρινοι σταυροί είναι η καταγραφή της διέλευσης από αυτόν τον ανιχνευτή. Το μιόνιο είναι το μόνο σωματίδιο που είναι ικανό να διαπεράσει τα θερμιδόμετρα και να αφήσει ίχνος στους θαλάμους μιονίων.

Πολλές φορές είναι χρήσιμο να έχουμε μια εικόνα του ανιχνευτή από τα πλάγια. Παρακάτω, η εικόνα δείχνει το ίδιο γεγονός από αυτή την οπτική γωνία.

Πλάγια όψη

Image

Βλέποντας τα διάφορα ίχνη που αφήνουν τα σωματίδια στον ανιχνευτή θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε αν είναι μιόνιο, ηλεκτρόνιο ή αδρόνιο. Κάνε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δεις πώς διαφέρουν το ένα από το άλλο.

μερικά ακόμα γεγονότα με μιόνιο
γεγονότα με ηλεκτρόνιο
γεγονότα με αδρόνιο

Μόλις θα έχεις κατανοήσει τον τρόπο να αναγνωρίζεις τις τροχιές των διαφόρων σωματιδίων, παρακαλώ
(challenge) κάνε κλικ εδώ για να δεις περισσότερες πληροφορίες για τον ανιχνευτή ATLAS.(home) Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.