Υπολογίζοντας τις διασπάσεις του Z0 στο LEP

Στη Δοκιμασία Ι Ι  έμαθες πώς να ξεχωρίζεις  μεταξύ των γεγονότων όπου το Z0 διασπάται σε διάφορα είδη ζευγαριών σωματιδίου-αντισωματιδίου. Τώρα, ίσως θα θέλεις να δοκιμάσεις μια από τις σημαντικές μετρήσεις του LEP: Τον υπολογισμό του ποσοστού διάσπασης του Z0.

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα έχεις στη διάθεσή σου ένα μεγάλο αριθμό διασπάσεων του Z0 σε ζεύγη σωματιδίου-αντισωματιδίου. Μελέτησε το καθένα από αυτά και κατάγραψε τον αριθμό των γεγονότων electron pair, muon pair, tau pair και quark pair.

Πριν προχωρήσεις χρειάζεται να πολλαπλασιάσεις τον αριθμό των γεγονότων electron pair με τον αριθμητικό παράγοντα 1.6. Μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς ακριβώς προκύπτει αυτός ο παράγοντας για να αντιμετωπίσεις αυτή τη δοκιμασία. Παρόλα αυτά, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για αυτόν τον παράγοντα, κάνε κλικ εδώ.

Όταν κατατάξεις όλα τα γεγονότα θα μπορείς να αναρωτηθείς πάνω στα παρακάτω ενδιαφέροντα θέματα:

Σημείωση: Για να αποφασίσεις αν δύο αριθμοί είναι "στατιστικά συμβατοί", θα πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις "στατιστικού σφάλματος" ή "στατιστικής αβεβαιότητας". Εδώ μπορείς να βρεις κάποια βοήθεια σ' αυτά τα θέματα.

Ακολουθεί ο κατάλογος των γεγονότων. Μην ανησυχείς αν δεν μπορείς να τα μελετήσεις όλα. Μπορείς να κάνεις υπολογισμούς ακόμα και αν εξετάσεις ένα μέρος του καταλόγου μόνο. Βέβαια, τα αποτελέσματά σου θα είναι ακριβέστερα όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των γεγονότων που μελετάς. Ένας άλλος τρόπος είναι να εργαστείς παρέα με φίλους σου: καθένας θα μελετήσει ένα αριθμό γεγονότων και θα συνδυάσετε τα αποτελέσματά σας.

Γεγονός 1
Γεγονός 2
Γεγονός 3
Γεγονός 4
Γεγονός 5
Γεγονός 6
Γεγονός 7
Γεγονός 8
Γεγονός 9
Γεγονός 10
Γεγονός 11
Γεγονός 12
Γεγονός 13
Γεγονός 14
Γεγονός 15
Γεγονός 16
Γεγονός 17
Γεγονός 18
Γεγονός 19
Γεγονός 20
Γεγονός 21
Γεγονός 22
Γεγονός 23
Γεγονός 24
Γεγονός 25
Γεγονός 26
Γεγονός 27
Γεγονός 28
Γεγονός 29
Γεγονός 30
Γεγονός 31
Γεγονός 32
Γεγονός 33
Γεγονός 34
Γεγονός 35
Γεγονός 36
Γεγονός 37
Γεγονός 38
Γεγονός 39
Γεγονός 40
Γεγονός 41
Γεγονός 42
Γεγονός 43
Γεγονός 44
Γεγονός 45
Γεγονός 46
Γεγονός 47
Γεγονός 48
Γεγονός 49
Γεγονός 50
Γεγονός 51
Γεγονός 52
Γεγονός 53
Γεγονός 54
Γεγονός 55
Γεγονός 56
Γεγονός 57
Γεγονός 58
Γεγονός 59
Γεγονός 60
Γεγονός 61
Γεγονός 62
Γεγονός 63
Γεγονός 64
Γεγονός 65
Γεγονός 66
Γεγονός 67
Γεγονός 68
Γεγονός 69
Γεγονός 70
Γεγονός 71
Γεγονός 72
Γεγονός 73
Γεγονός 74
Γεγονός 75
Γεγονός 76
Γεγονός 77
Γεγονός 78
Γεγονός 79
Γεγονός 80
Γεγονός 81
Γεγονός 82
Γεγονός 83
Γεγονός 84
Γεγονός 85
Γεγονός 86
Γεγονός 87
Γεγονός 88
Γεγονός 89
Γεγονός 90
Γεγονός 91
Γεγονός 92
Γεγονός 93
Γεγονός 94
Γεγονός 95
Γεγονός 96
Γεγονός 97
Γεγονός 98
Γεγονός 99
Γεγονός 100
Γεγονός 101
Γεγονός 102
Γεγονός 103
Γεγονός 104
Γεγονός 105
Γεγονός 106
Γεγονός 107
Γεγονός 108
Γεγονός 109
Γεγονός 110
Γεγονός 111
Γεγονός 112
Γεγονός 113
Γεγονός 114
Γεγονός 115
Γεγονός 116
Γεγονός 117
Γεγονός 118
Γεγονός 119
Γεγονός 120
Γεγονός 121
Γεγονός 122
Γεγονός 123
Γεγονός 124
Γεγονός 125
Γεγονός 126
Γεγονός 127
Γεγονός 128
Γεγονός 129
Γεγονός 130
Γεγονός 131
Γεγονός 132
Γεγονός 133
Γεγονός 134
Γεγονός 135
Γεγονός 136
Γεγονός 137
Γεγονός 138
Γεγονός 139
Γεγονός 140
Γεγονός 141
Γεγονός 142
Γεγονός 143
Γεγονός 144
Γεγονός 145
Γεγονός 146
Γεγονός 147
Γεγονός 148
Γεγονός 149
Γεγονός 150
Γεγονός 151
Γεγονός 152
Γεγονός 153
Γεγονός 154
Γεγονός 155
Γεγονός 156
Γεγονός 157
Γεγονός 158
Γεγονός 159
Γεγονός 160
Γεγονός 161
Γεγονός 162
Γεγονός 163
Γεγονός 164
Γεγονός 165
Γεγονός 166
Γεγονός 167
Γεγονός 168
Γεγονός 169
Γεγονός 170
Γεγονός 171
Γεγονός 172
Γεγονός 173
Γεγονός 174
Γεγονός 175
Γεγονός 176
Γεγονός 177
Γεγονός 178
Γεγονός 179
Γεγονός 180
Γεγονός 181
Γεγονός 182
Γεγονός 183
Γεγονός 184
Γεγονός 185
Γεγονός 186
Γεγονός 187
Γεγονός 188
Γεγονός 189
Γεγονός 190
Γεγονός 191
Γεγονός 192
Γεγονός 193
Γεγονός 194
Γεγονός 195
Γεγονός 196
Γεγονός 197
Γεγονός 198
Γεγονός 199
Γεγονός 200
Γεγονός 201
Γεγονός 202
Γεγονός 203
Γεγονός 204
Γεγονός 205
Γεγονός 206
Γεγονός 207
Γεγονός 208
Γεγονός 209
Γεγονός 210
Γεγονός 211
Γεγονός 212
Γεγονός 213
Γεγονός 214
Γεγονός 215
Γεγονός 216
Γεγονός 217
Γεγονός 218
Γεγονός 219
Γεγονός 220
Γεγονός 221
Γεγονός 222
Γεγονός 223
Γεγονός 224
Γεγονός 225
Γεγονός 226
Γεγονός 227
Γεγονός 228
Γεγονός 229
Γεγονός 230
Γεγονός 231
Γεγονός 232
Γεγονός 233
Γεγονός 234
Γεγονός 235
Γεγονός 236
Γεγονός 237
Γεγονός 238
Γεγονός 239
Γεγονός 240
Γεγονός 241
Γεγονός 242
Γεγονός 243
Γεγονός 244
Γεγονός 245
Γεγονός 246
Γεγονός 247
Γεγονός 248
Γεγονός 249
Γεγονός 250
Γεγονός 251
Γεγονός 252
Γεγονός 253
Γεγονός 254
Γεγονός 255
Γεγονός 256
Γεγονός 257
Γεγονός 258
Γεγονός 259
Γεγονός 260
Γεγονός 261
Γεγονός 262
Γεγονός 263
Γεγονός 264
Γεγονός 265
Γεγονός 266
Γεγονός 267
Γεγονός 268
Γεγονός 269
Γεγονός 270
Γεγονός 271
Γεγονός 272
Γεγονός 273
Γεγονός 274
Γεγονός 275
Γεγονός 276
Γεγονός 277
Γεγονός 278
Γεγονός 279
Γεγονός 280
Γεγονός 281
Γεγονός 282
Γεγονός 283
Γεγονός 284
Γεγονός 285
Γεγονός 286
Γεγονός 287
Γεγονός 288
Γεγονός 289
Γεγονός 290
Γεγονός 291
Γεγονός 292
Γεγονός 293
Γεγονός 294
Γεγονός 295
Γεγονός 296
Γεγονός 297
Γεγονός 298
Γεγονός 299
Γεγονός 300
Γεγονός 301
Γεγονός 302
Γεγονός 303
Γεγονός 304
Γεγονός 305
Γεγονός 306
Γεγονός 307
Γεγονός 308
Γεγονός 309
Γεγονός 310
Γεγονός 311
Γεγονός 312
Γεγονός 313
Γεγονός 314
Γεγονός 315
Γεγονός 316
Γεγονός 317
Γεγονός 318
Γεγονός 319
Γεγονός 320
Γεγονός 321
Γεγονός 322
Γεγονός 323
Γεγονός 324
Γεγονός 325
Γεγονός 326
Γεγονός 327
Γεγονός 328
Γεγονός 329
Γεγονός 330
Γεγονός 331
Γεγονός 332
Γεγονός 333
Γεγονός 334
Γεγονός 335
Γεγονός 336
Γεγονός 337
Γεγονός 338
Γεγονός 339
Γεγονός 340
Γεγονός 341
Γεγονός 342
Γεγονός 343
Γεγονός 344
Γεγονός 345
Γεγονός 346
Γεγονός 347
Γεγονός 348
Γεγονός 349
Γεγονός 350
Γεγονός 351
Γεγονός 352
Γεγονός 353
Γεγονός 354
Γεγονός 355
Γεγονός 356
Γεγονός 357
Γεγονός 358
Γεγονός 359
Γεγονός 360
Γεγονός 361
Γεγονός 362
Γεγονός 363
Γεγονός 364
Γεγονός 365
Γεγονός 366
Γεγονός 367
Γεγονός 368
Γεγονός 369
Γεγονός 370
Γεγονός 371
Γεγονός 372
Γεγονός 373
Γεγονός 374
Γεγονός 375
Γεγονός 376
Γεγονός 377
Γεγονός 378
Γεγονός 379
Γεγονός 380
Γεγονός 381
Γεγονός 382
Γεγονός 383
Γεγονός 384
Γεγονός 385
Γεγονός 386
Γεγονός 387
Γεγονός 388
Γεγονός 389
Γεγονός 390
Γεγονός 391
Γεγονός 392
Γεγονός 393
Γεγονός 394
Γεγονός 395
Γεγονός 396
Γεγονός 397
Γεγονός 398
Γεγονός 399
Γεγονός 400
Γεγονός 401
Γεγονός 402
Γεγονός 403
Γεγονός 404
Γεγονός 405
Γεγονός 406
Γεγονός 407
Γεγονός 408
Γεγονός 409
Γεγονός 410
Γεγονός 411
Γεγονός 412
Γεγονός 413
Γεγονός 414
Γεγονός 415
Γεγονός 416
Γεγονός 417
Γεγονός 418
Γεγονός 419
Γεγονός 420
Γεγονός 421
Γεγονός 422
Γεγονός 423
Γεγονός 424
Γεγονός 425
Γεγονός 426
Γεγονός 427
Γεγονός 428
Γεγονός 429
Γεγονός 430
Γεγονός 431
Γεγονός 432
Γεγονός 433
Γεγονός 434
Γεγονός 435
Γεγονός 436
Γεγονός 437
Γεγονός 438
Γεγονός 439
Γεγονός 440
Γεγονός 441
Γεγονός 442
Γεγονός 443
Γεγονός 444
Γεγονός 445
Γεγονός 446
Γεγονός 447
Γεγονός 448
Γεγονός 449
Γεγονός 450
Γεγονός 451
Γεγονός 452
Γεγονός 453
Γεγονός 454
Γεγονός 455
Γεγονός 456
Γεγονός 457
Γεγονός 458
Γεγονός 459
Γεγονός 460
Γεγονός 461
Γεγονός 462
Γεγονός 463
Γεγονός 464
Γεγονός 465
Γεγονός 466
Γεγονός 467
Γεγονός 468
Γεγονός 469
Γεγονός 470
Γεγονός 471
Γεγονός 472
Γεγονός 473
Γεγονός 474
Γεγονός 475
Γεγονός 476
Γεγονός 477
Γεγονός 478
Γεγονός 479
Γεγονός 480
Γεγονός 481
Γεγονός 482
Γεγονός 483
Γεγονός 484
Γεγονός 485
Γεγονός 486
Γεγονός 487
Γεγονός 488
Γεγονός 489
Γεγονός 490
Γεγονός 491
Γεγονός 492
Γεγονός 493
Γεγονός 494
Γεγονός 495
Γεγονός 496
Γεγονός 497
Γεγονός 498
Γεγονός 499
Γεγονός 500
Γεγονός 501
Γεγονός 502
Γεγονός 503
Γεγονός 504
Γεγονός 505
Γεγονός 506
Γεγονός 507
Γεγονός 508
Γεγονός 509
Γεγονός 510
Γεγονός 511
Γεγονός 512
Γεγονός 513
Γεγονός 514
Γεγονός 515
Γεγονός 516
Γεγονός 517
Γεγονός 518
Γεγονός 519
Γεγονός 520
Γεγονός 521
Γεγονός 522
Γεγονός 523
Γεγονός 524
Γεγονός 525
Γεγονός 526
Γεγονός 527
Γεγονός 528
Γεγονός 529
Γεγονός 530
Γεγονός 531
Γεγονός 532
Γεγονός 533
Γεγονός 534
Γεγονός 535
Γεγονός 536
Γεγονός 537
Γεγονός 538
Γεγονός 539
Γεγονός 540
Γεγονός 541
Γεγονός 542
Γεγονός 543
Γεγονός 544
Γεγονός 545
Γεγονός 546
Γεγονός 547
Γεγονός 548
Γεγονός 549
Γεγονός 550
Γεγονός 551
Γεγονός 552
Γεγονός 553
Γεγονός 554
Γεγονός 555
Γεγονός 556
Γεγονός 557
Γεγονός 558
Γεγονός 559
Γεγονός 560
Γεγονός 561
Γεγονός 562
Γεγονός 563
Γεγονός 564
Γεγονός 565
Γεγονός 566
Γεγονός 567
Γεγονός 568
Γεγονός 569
Γεγονός 570
Γεγονός 571
Γεγονός 572
Γεγονός 573
Γεγονός 574
Γεγονός 575
Γεγονός 576
Γεγονός 577
Γεγονός 578
Γεγονός 579
Γεγονός 580
Γεγονός 581
Γεγονός 582
Γεγονός 583
Γεγονός 584
Γεγονός 585
Γεγονός 586
Γεγονός 587
Γεγονός 588
Γεγονός 589
Γεγονός 590
Γεγονός 591
Γεγονός 592
Γεγονός 593
Γεγονός 594
Γεγονός 595
Γεγονός 596
Γεγονός 597
Γεγονός 598
Γεγονός 599
Γεγονός 600
Γεγονός 601
Γεγονός 602
Γεγονός 603
Γεγονός 604
Γεγονός 605
Γεγονός 606
Γεγονός 607
Γεγονός 608
Γεγονός 609
Γεγονός 610
Γεγονός 611
Γεγονός 612
Γεγονός 613
Γεγονός 614
Γεγονός 615
Γεγονός 616
Γεγονός 617
Γεγονός 618
Γεγονός 619
Γεγονός 620
Γεγονός 621
Γεγονός 622
Γεγονός 622
Γεγονός 623
Γεγονός 624
Γεγονός 625
Γεγονός 626
Γεγονός 627
Γεγονός 628
Γεγονός 629
Γεγονός 630
Γεγονός 631
Γεγονός 632
Γεγονός 633
Γεγονός 634
Γεγονός 635
Γεγονός 636
Γεγονός 637
Γεγονός 638
Γεγονός 639
Γεγονός 640
Γεγονός 641
Γεγονός 642
Γεγονός 643
Γεγονός 644
Γεγονός 645
Γεγονός 646
Γεγονός 647
Γεγονός 648
Γεγονός 649
Γεγονός 650
Γεγονός 651
Γεγονός 652
Γεγονός 653
Γεγονός 654
Γεγονός 655
Γεγονός 656
Γεγονός 657
Γεγονός 658
Γεγονός 659
Γεγονός 660
Γεγονός 661
Γεγονός 662
Γεγονός 663
Γεγονός 664
Γεγονός 665
Γεγονός 666
Γεγονός 667
Γεγονός 668
Γεγονός 669
Γεγονός 670
Γεγονός 671
Γεγονός 672
Γεγονός 673
Γεγονός 674
Γεγονός 675
Γεγονός 676
Γεγονός 677
Γεγονός 678
Γεγονός 679
Γεγονός 680
Γεγονός 681
Γεγονός 682
Γεγονός 683
Γεγονός 684
Γεγονός 685
Γεγονός 686
Γεγονός 687
Γεγονός 688
Γεγονός 689
Γεγονός 690
Γεγονός 691
Γεγονός 692
Γεγονός 693
Γεγονός 694
Γεγονός 695
Γεγονός 696
Γεγονός 697
Γεγονός 698
Γεγονός 699
Γεγονός 700
Γεγονός 701
Γεγονός 702
Γεγονός 703
Γεγονός 704
Γεγονός 705
Γεγονός 706
Γεγονός 707
Γεγονός 708
Γεγονός 709
Γεγονός 710
Γεγονός 711
Γεγονός 712
Γεγονός 713
Γεγονός 714
Γεγονός 715
Γεγονός 716
Γεγονός 717
Γεγονός 718
Γεγονός 719
Γεγονός 720
Γεγονός 721
Γεγονός 722
Γεγονός 723
Γεγονός 724
Γεγονός 725
Γεγονός 726
Γεγονός 727
Γεγονός 728
Γεγονός 729
Γεγονός 730
Γεγονός 731
Γεγονός 732
Γεγονός 733
Γεγονός 734
Γεγονός 735
Γεγονός 736
Γεγονός 737
Γεγονός 738
Γεγονός 739
Γεγονός 740
Γεγονός 741
Γεγονός 742
Γεγονός 743
Γεγονός 744
Γεγονός 745
Γεγονός 746
Γεγονός 747
Γεγονός 748
Γεγονός 749
Γεγονός 750
Γεγονός 751
Γεγονός 752
Γεγονός 753
Γεγονός 754
Γεγονός 755
Γεγονός 756
Γεγονός 757
Γεγονός 758
Γεγονός 759
Γεγονός 760
Γεγονός 761
Γεγονός 762
Γεγονός 763
Γεγονός 764
Γεγονός 765
Γεγονός 766
Γεγονός 767
Γεγονός 768
Γεγονός 769
Γεγονός 770
Γεγονός 771
Γεγονός 772
Γεγονός 773
Γεγονός 774
Γεγονός 775
Γεγονός 776
Γεγονός 777
Γεγονός 778
Γεγονός 779
Γεγονός 780
Γεγονός 781
Γεγονός 782
Γεγονός 783
Γεγονός 784
Γεγονός 785
Γεγονός 786
Γεγονός 787
Γεγονός 788
Γεγονός 789
Γεγονός 790
Γεγονός 791
Γεγονός 792
Γεγονός 793
Γεγονός 794
Γεγονός 795
Γεγονός 796
Γεγονός 797
Γεγονός 798
Γεγονός 799
Γεγονός 800
Γεγονός 801
Γεγονός 802
Γεγονός 803
Γεγονός 804
Γεγονός 805
Γεγονός 806
Γεγονός 807
Γεγονός 808
Γεγονός 809
Γεγονός 810
Γεγονός 811
Γεγονός 812
Γεγονός 813
Γεγονός 814
Γεγονός 815
Γεγονός 816
Γεγονός 817
Γεγονός 818
Γεγονός 819
Γεγονός 820
Γεγονός 821
Γεγονός 822
Γεγονός 823
Γεγονός 824
Γεγονός 825
Γεγονός 826
Γεγονός 827
Γεγονός 828
Γεγονός 829
Γεγονός 830
Γεγονός 831
Γεγονός 832
Γεγονός 833
Γεγονός 834
Γεγονός 835
Γεγονός 836
Γεγονός 837
Γεγονός 838
Γεγονός 839
Γεγονός 840
Γεγονός 841
Γεγονός 842
Γεγονός 843
Γεγονός 844
Γεγονός 845
Γεγονός 846
Γεγονός 847
Γεγονός 848
Γεγονός 849
Γεγονός 850
Γεγονός 851
Γεγονός 852
Γεγονός 853
Γεγονός 854
Γεγονός 855
Γεγονός 856
Γεγονός 857
Γεγονός 858
Γεγονός 859
Γεγονός 860
Γεγονός 861
Γεγονός 862
Γεγονός 863
Γεγονός 864
Γεγονός 865
Γεγονός 866
Γεγονός 867
Γεγονός 868
Γεγονός 869
Γεγονός 870
Γεγονός 871
Γεγονός 872
Γεγονός 873
Γεγονός 874
Γεγονός 875
Γεγονός 876
Γεγονός 877
Γεγονός 878
Γεγονός 879
Γεγονός 880
Γεγονός 881
Γεγονός 882
Γεγονός 883
Γεγονός 884
Γεγονός 885
Γεγονός 886
Γεγονός 887
Γεγονός 888
Γεγονός 889
Γεγονός 890
Γεγονός 891
Γεγονός 892
Γεγονός 893
Γεγονός 894
Γεγονός 895
Γεγονός 896
Γεγονός 897
Γεγονός 898
Γεγονός 899
Γεγονός 900
Γεγονός 901
Γεγονός 902
Γεγονός 903
Γεγονός 904
Γεγονός 905
Γεγονός 906
Γεγονός 907
Γεγονός 908
Γεγονός 909
Γεγονός 910
Γεγονός 911
Γεγονός 912
Γεγονός 913
Γεγονός 914
Γεγονός 915
Γεγονός 916
Γεγονός 917
Γεγονός 918
Γεγονός 919
Γεγονός 920
Γεγονός 921
Γεγονός 922
Γεγονός 923
Γεγονός 924
Γεγονός 925
Γεγονός 926
Γεγονός 927
Γεγονός 928
Γεγονός 929
Γεγονός 930
Γεγονός 931
Γεγονός 932
Γεγονός 933
Γεγονός 934
Γεγονός 935
Γεγονός 936
Γεγονός 937
Γεγονός 938
Γεγονός 939
Γεγονός 940
Γεγονός 941
Γεγονός 942
Γεγονός 943
Γεγονός 944
Γεγονός 945
Γεγονός 946
Γεγονός 947
Γεγονός 948
Γεγονός 949
Γεγονός 950
Γεγονός 951
Γεγονός 952
Γεγονός 953
Γεγονός 954
Γεγονός 955
Γεγονός 956
Γεγονός 957
Γεγονός 958
Γεγονός 959
Γεγονός 960
Γεγονός 961
Γεγονός 961
Γεγονός 962
Γεγονός 963
Γεγονός 964
Γεγονός 965
Γεγονός 966
Γεγονός 967
Γεγονός 968
Γεγονός 969
Γεγονός 970
Γεγονός 971
Γεγονός 972
Γεγονός 973
Γεγονός 974
Γεγονός 975
Γεγονός 976
Γεγονός 977
Γεγονός 978
Γεγονός 979
Γεγονός 980
Γεγονός 981
Γεγονός 982
Γεγονός 983
Γεγονός 984
Γεγονός 985
Γεγονός 986
Γεγονός 987
Γεγονός 988
Γεγονός 989
Γεγονός 990
Γεγονός 990
Γεγονός 991
Γεγονός 992
Γεγονός 993
Γεγονός 994
Γεγονός 995
Γεγονός 996
Γεγονός 997
Γεγονός 998
Γεγονός 999
Γεγονός 1000


(challenge) κάνε κλικ εδώ για να προχωρήσεις στο επόμενο κεφάλαιο: "Υπολογίζοντας τις διασπάσεις του W"


(home)Πίσω στην αρχική σελίδα με τα περιεχόμενα.Terry Wyatt, Μάρτιος 1997.