Υπολογίζοντας τις διασπάσεις του W:
Μία πιο δύσκολη μέτρηση

Αν έφτασες ως εδώ, μάλλον θα είσαι πια ειδικός στην αναγνώριση γεγονότων με Z0 και ζεύγη W. Εδώ παρουσιάζεται μια πιο δύσκολη δοκιμασία για να σου κρατήσει το ενδιαφέρον!

Στην προηγούμενη δοκιμασία υπολόγισες το ποσοστό διάσπασης του  Z0 σε κάθε είδος ζεύγους σωματιδίου-αντισωματιδίου. Μια επίσης σημαντική μέτρηση είνα ο αντίστοιχος υπολογισμός του ποσοστού διάσπασης του ζεύγους W. Θυμίσου ότι υπάρχουν τα παρακάτω είδη διασπάσεων:

Σ' αυτή τη δοκιμασία θα πρέπει να μελετήσεις μια σειρά γεγονότων και θα πρέπει να  καταγράψεις τα διάφορα είδη των διασπάσεων των ζευγών W. Αλλά πρόσεχε! Υπάρχουν και άλλα είδη γεγονότων, όπως διασπάσεις Z0.  Επομένως, για κάθε γεγονός θα πρέπει πρώτα να καθορίσεις αν έχεις πράγματι ένα γεγονός με ζεύγος W ή κάποια άλλη διάσπαση.

Πρέπει λοιπόν να καταμετρήσεις το συνολικό αριθμό των διασπάσεων με ζεύγος W (διώχνοντας τα γεγονότα που δεν θεωρείς ότι  περιέχουν W). Επίσης, κατάγραψε τον αριθμό των γεγονότων που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις παραπάνω διασπάσεις  των W. Επομένως, θα μπορείς να υπολογίσεις τα ποσοστά διάσπασης του ζεύγους W.

Περιμένουμε ότι ο αριθμός των γεγονότων:WW (electron-neutrino/two quark), WW (muon-neutrino/two quark) και WW (tau-neutrino/two quark) είναι (ο καθένας) 0.29 επί τον αντίστοιχο αριθμό των γεγονότων WW (four quark). Επίσης, περιμένουμε ότι ο συνολικός αριθμός των γεγονότων WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino) είναι 0.18 επί τον αντίστοιχο αριθμό των γεγονότων WW (four quark)

Μια βοηθητική παρατήρηση: Στη Δοκιμασία V εξέτασες μερικά πιο δύσκολα γεγονότα. Εδώ θα συναντήσεις μερικά γεγονότα διασπάσεων Z0 όπου παράγονται  υψηλής ενέργειας φωτόνια  μαζί με ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου . Όπου απαιτείται, δίνονται τόσο η πλάγια όψη του γεγονότος όσο και η όψη από τη βάση, ώστε να σε βοηθήσει να αποφασίσεις για τι είδους διάσπαση πρόκειται.

Ο κατάλογος των γεγονότων δίνεται παρακάτω. Αν δουλεύεις με ομάδα μπορεί κάθε μέλος της ομάδας να μελετήσει διαφορετικά γεγονότα και μετά να συδυάσετε τα αποτελέσματά σας. Αν δουλεύεις μόνοςσου, δεν χρειαζεται να μελετήσεις όλα τα γεγονότα του καταλόγου.

Γεγονός 1
Γεγονός 2
Γεγονός 3
Γεγονός 4
Γεγονός 5
Γεγονός 6
Γεγονός 7
Γεγονός 8
Γεγονός 9
Γεγονός 10
Γεγονός 11
Γεγονός 12
Γεγονός 13
Γεγονός 14
Γεγονός 15
Γεγονός 16
Γεγονός 17
Γεγονός 18
Γεγονός 19
Γεγονός 20
Γεγονός 21
Γεγονός 22
Γεγονός 23
Γεγονός 24 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 25
Γεγονός 26
Γεγονός 27
Γεγονός 28
Γεγονός 29
Γεγονός 30
Γεγονός 31 όψη από τη βάση , όψη από τα πλάγια
Γεγονός 32
Γεγονός 33
Γεγονός 34
Γεγονός 35
Γεγονός 36
Γεγονός 37
Γεγονός 38
Γεγονός 39
Γεγονός 40
Γεγονός 41
Γεγονός 42
Γεγονός 43
Γεγονός 44
Γεγονός 45
Γεγονός 46
Γεγονός 47
Γεγονός 48
Γεγονός 49
Γεγονός 50
Γεγονός 51
Γεγονός 52
Γεγονός 53 όψη από τη βάση , όψη από τα πλάγια
Γεγονός 54
Γεγονός 55
Γεγονός 56
Γεγονός 57
Γεγονός 58
Γεγονός 59
Γεγονός 60
Γεγονός 61
Γεγονός 62
Γεγονός 63
Γεγονός 64
Γεγονός 65
Γεγονός 66
Γεγονός 67
Γεγονός 68
Γεγονός 69
Γεγονός 70
Γεγονός 71
Γεγονός 72
Γεγονός 73
Γεγονός 74
Γεγονός 75
Γεγονός 76
Γεγονός 77
Γεγονός 78
Γεγονός 79
Γεγονός 80
Γεγονός 81
Γεγονός 82
Γεγονός 83
Γεγονός 84
Γεγονός 85
Γεγονός 86
Γεγονός 87
Γεγονός 88
Γεγονός 89
Γεγονός 90
Γεγονός 91
Γεγονός 92
Γεγονός 93
Γεγονός 94
Γεγονός 95
Γεγονός 96
Γεγονός 97
Γεγονός 98
Γεγονός 99 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 100
Γεγονός 101
Γεγονός 102
Γεγονός 103
Γεγονός 104
Γεγονός 105
Γεγονός 106
Γεγονός 107
Γεγονός 108
Γεγονός 109
Γεγονός 110
Γεγονός 111
Γεγονός 112
Γεγονός 113
Γεγονός 114
Γεγονός 115
Γεγονός 116
Γεγονός 117
Γεγονός 118
Γεγονός 119
Γεγονός 120
Γεγονός 121
Γεγονός 122
Γεγονός 123
Γεγονός 124
Γεγονός 125
Γεγονός 126
Γεγονός 127
Γεγονός 128
Γεγονός 129
Γεγονός 130
Γεγονός 131
Γεγονός 132
Γεγονός 133
Γεγονός 134 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 135
Γεγονός 136
Γεγονός 137
Γεγονός 138
Γεγονός 139
Γεγονός 140
Γεγονός 141
Γεγονός 142
Γεγονός 143
Γεγονός 144
Γεγονός 145 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 146
Γεγονός 147
Γεγονός 148
Γεγονός 149
Γεγονός 150
Γεγονός 151
Γεγονός 152
Γεγονός 153
Γεγονός 154
Γεγονός 155
Γεγονός 156
Γεγονός 157
Γεγονός 158
Γεγονός 159
Γεγονός 160 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 161
Γεγονός 162
Γεγονός 163
Γεγονός 164
Γεγονός 165
Γεγονός 166
Γεγονός 167
Γεγονός 168
Γεγονός 169
Γεγονός 170
Γεγονός 171 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 172
Γεγονός 173
Γεγονός 174
Γεγονός 175
Γεγονός 176
Γεγονός 177
Γεγονός 178
Γεγονός 179
Γεγονός 180
Γεγονός 181
Γεγονός 182
Γεγονός 183
Γεγονός 184
Γεγονός 185
Γεγονός 186
Γεγονός 187
Γεγονός 188
Γεγονός 189
Γεγονός 190
Γεγονός 191
Γεγονός 192
Γεγονός 193
Γεγονός 194
Γεγονός 195
Γεγονός 196
Γεγονός 197
Γεγονός 198
Γεγονός 199
Γεγονός 200
Γεγονός 201
Γεγονός 202
Γεγονός 203
Γεγονός 204
Γεγονός 205
Γεγονός 206
Γεγονός 207
Γεγονός 208
Γεγονός 209
Γεγονός 210
Γεγονός 211
Γεγονός 212
Γεγονός 213
Γεγονός 214
Γεγονός 215
Γεγονός 216
Γεγονός 217
Γεγονός 218
Γεγονός 219
Γεγονός 220
Γεγονός 221
Γεγονός 222
Γεγονός 2231
Γεγονός 224
Γεγονός 225
Γεγονός 226
Γεγονός 227
Γεγονός 228
Γεγονός 229
Γεγονός 230
Γεγονός 231
Γεγονός 232
Γεγονός 233
Γεγονός 234
Γεγονός 235
Γεγονός 236
Γεγονός 237
Γεγονός 238
Γεγονός 239
Γεγονός 240
Γεγονός 241
Γεγονός 242
Γεγονός 243
Γεγονός 244
Γεγονός 245
Γεγονός 246
Γεγονός 247
Γεγονός 248
Γεγονός 249
Γεγονός 250
Γεγονός 251
Γεγονός 252
Γεγονός 253
Γεγονός 254
Γεγονός 255
Γεγονός 256
Γεγονός 257
Γεγονός 258
Γεγονός 259
Γεγονός 260
Γεγονός 261
Γεγονός 262
Γεγονός 263
Γεγονός 264
Γεγονός 265
Γεγονός 266
Γεγονός 267 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 268
Γεγονός 269
Γεγονός 270
Γεγονός 271
Γεγονός 272
Γεγονός 273
Γεγονός 274
Γεγονός 275
Γεγονός 276
Γεγονός 277
Γεγονός 278
Γεγονός 279
Γεγονός 280
Γεγονός 281
Γεγονός 282
Γεγονός 283
Γεγονός 284
Γεγονός 285
Γεγονός 286
Γεγονός 287
Γεγονός 288
Γεγονός 289 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 290
Γεγονός 291
Γεγονός 292
Γεγονός 293
Γεγονός 294
Γεγονός 295
Γεγονός 296
Γεγονός 297
Γεγονός 298
Γεγονός 299
Γεγονός 300
Γεγονός 301
Γεγονός 302
Γεγονός 303
Γεγονός 304
, Γεγονός 305 όψη από τη βάση, όψη από τα πλάγια
Γεγονός 306
Γεγονός 307
Γεγονός 308
Γεγονός 309
Γεγονός 310
Γεγονός 311
Γεγονός 312
Γεγονός 313
Γεγονός 314
Γεγονός 315
Γεγονός 316
Γεγονός 317
Γεγονός 318
Γεγονός 319
Γεγονός 320
Γεγονός 321
Γεγονός 322
Γεγονός 323
Γεγονός 324
Γεγονός 325
Γεγονός 326
Γεγονός 327
Γεγονός 328
Γεγονός 329
Γεγονός 330
Γεγονός 331
Γεγονός 332
Γεγονός 333
Γεγονός 334
Γεγονός 335
Γεγονός 336
Γεγονός 337
Γεγονός 338
Γεγονός 339
Γεγονός 340
Γεγονός 341
Γεγονός 342
Γεγονός 343
Γεγονός 344
Γεγονός 345
Γεγονός 346
Γεγονός 347
Γεγονός 348
Γεγονός 349
Γεγονός 350
Γεγονός 351
Γεγονός 352
Γεγονός 353
Γεγονός 354
Γεγονός 355
Γεγονός 356
Γεγονός 357
Γεγονός 358
Γεγονός 359
Γεγονός 360
Γεγονός 361
Γεγονός 362
Γεγονός 363
Γεγονός 364
Γεγονός 365
Γεγονός 366
Γεγονός 367
Γεγονός 368
Γεγονός 369
Γεγονός 370
Γεγονός 371
Γεγονός 372
Γεγονός 373
Γεγονός 374
Γεγονός 375
Γεγονός 376
Γεγονός 377
Γεγονός 378
Γεγονός 379
Γεγονός 380
Γεγονός 381
Γεγονός 382
Γεγονός 383
Γεγονός 384
Γεγονός 385
Γεγονός 386
Γεγονός 387
Γεγονός 388
Γεγονός 389
Γεγονός 390
Γεγονός 391
Γεγονός 392
Γεγονός 393
Γεγονός 394
Γεγονός 395
Γεγονός 396
Γεγονός 397
Γεγονός 398
Γεγονός 399
Γεγονός 400
Γεγονός 401
Γεγονός 402
Γεγονός 403
Γεγονός 404
Γεγονός 405
Γεγονός 406
Γεγονός 407
Γεγονός 408
Γεγονός 409
Γεγονός 410
Γεγονός 411
Γεγονός 412
Γεγονός 413
Γεγονός 414
Γεγονός 415
Γεγονός 416
Γεγονός 417
Γεγονός 418
Γεγονός 419
Γεγονός 420
Γεγονός 421
Γεγονός 422
Γεγονός 423
Γεγονός 424
Γεγονός 425
Γεγονός 426
Γεγονός 427
Γεγονός 428
Γεγονός 429
Γεγονός 430
Γεγονός 431
Γεγονός 432
Γεγονός 433
Γεγονός 434
Γεγονός 435
Γεγονός 436
Γεγονός 437
Γεγονός 438
Γεγονός 439
Γεγονός 440
Γεγονός 441
Γεγονός 442
Γεγονός 443
Γεγονός 444
Γεγονός 445
Γεγονός 446
Γεγονός 447
Γεγονός 448
Γεγονός 449
Γεγονός 450
Γεγονός 451
Γεγονός 452
Γεγονός 453
Γεγονός 454
Γεγονός 455
Γεγονός 456
Γεγονός 457
Γεγονός 458
Γεγονός 459
Γεγονός 460
Γεγονός 461
Γεγονός 462
Γεγονός 463
Γεγονός 464
Γεγονός 465
Γεγονός 466
Γεγονός 467
Γεγονός 468
Γεγονός 469
Γεγονός 470
Γεγονός 471
Γεγονός 472
Γεγονός 473
Γεγονός 474
Γεγονός 475
Γεγονός 476
Γεγονός 477
Γεγονός 478
Γεγονός 479(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμενα


Συγγραφέας: Pezouna Pieri. Ιούνιος 1998.

Τελευταία ενημέρωση: Terry Wyatt, Απρίλιος 1999.