Υψηλής ενέργειας γκλουόνια σε γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι κουάρκ-αντικουάρκ

Τα γκλουόνια είναι τα υπεύθυνα σωματίδια για την συγκράτηση των κουάρκ στο εσωτερικό των πρωτονίων, νεντρονίων και των άλλων αδρονίων.

Υπενθυμίζουμε το διάγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για τα γεγονότα qqg:

Ένα υψηλής ενέργειας γκλουόνιο μπορεί να εκπεμφθεί είτε από ένα κουάρκ ή από ένα αντικουάρκ, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα:

.

Σημείωσε ότι το διάγραμμα αυτό μοιάζει  με το αντίστοιχο της εκπομπής φωτονίου από ένα κουάρκ, που είδαμε στο  προηγούμενο κεφάλαιο. Αντίθετα με την περίπτωση του φωτονίου, το γκλουόνιο δεν ανιχνεύεται άμεσα στον ανιχνευτή. Το γκλουόνιο παράγει ένα πίδακα σωματιδίων, όπως και το κουάρκ, και αυτόν τον πίδακα παρατηρούμε στον ανιχνευτή μας.

Η παρουσία του γκλουονίου, επιπλέον του ζευγαριού κουάρκ-αντικουάρκ, δείνει γεγονός με τρεις πίδακες. Παρακάτω μπορείς να δεις ένα παράδειγμα.


Παράδειγμα γεγονότοςqqg

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


Αν δύο υψηλής ενέργειας γκλουόνια εκπεφθούν, τότε έχουμε γεγονότα με τέσσερις πίδακες: qqg.

Πρόσεξε ότι αυτά τα γεγονότα αρχίζουν να μοιάζουν με τα  WW (four quark) που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Μερικές φορές είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε ποιόν ακριβώς τύπο γεγονότος έχουμε.

(next event)Κάνε κλικ για να δεις γεγονότα με "τέσσερα φερμιόμια"

(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο:Πώς να ταυτοποιείς πιο δύσκολα γεγονότα


(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.