Υπολογίζοντας τις διασπάσεις του Z0 στο LHC


Με την ταυτοποίηση των διαφόρων διασπάσεων του Z0 στον LEP, είσαι τώρα έτοιμος να ανακαλύψεις Z0 σε συγκρούσεις άλλων σωματιδίων. Για παράδειγμα, στις πολύ ενεργητικές συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου στον LHC, παράγονται πολύ περισσότερα σωματίδια από ότι στον LEP, και επομένως, η ανάλυση τέτοιων γεγονότων είναι πιο δύσκολη.

Στην παρακάτω άσκηση θα πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις αν, ανάμεσα στα σωματίδια αυτού του περίπλοκου γεγονότος, υπάρχει κάποιο μποζόνιο Z0. Για να διευκολύνουμε την κατάσταση, ας ψάξουμε για διασπάσεις του Z0 σε ζευγάρι ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου ή μιονίου-αντιμιονίου. Τα ηλεκτρόνια και τα μιόνια μπορούν να αναγνωριστούν στα θερμιδόμετρα και τους μιονικούς

ανιχνευτές με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως στο Ταυτοποίηση σωματιδίου-αντισωματιδίου στο LEP. Το ζεύγος που ανιχνεύεται πρέπει να έχει αντίθετο φορτίο. Κάνοντας κλικ για μεμονωμένες τροχιές στο Pick θα πάρεις όλες τις σχετικές πληροφορίες για το φορτίο και την ενέργεια από το Track Momenta Window.

Παράδειγμα Z0→e+e- αποσύνθεσης
(κάνε κλικ για μεγέθυνση)

Παράδειγμα Z0→μ+μ- αποσύνθεσης
(κάνε κλικ για μεγέθυνση)

Μια ακόμα δυσκολία στον LHC είναι οι λεγόμενες διεργασίες υποβάθρου, όπου αυτές οι διεργασίες συμβαίνουν πολύ πιο συχνά από τις διαδικασίες που ψάχνουμε. Για τα γεγονότα με ζευγάρι ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου ή μιονίου-αντιμιονίου, το πιο σοβαρό γεγονός υποβάθρου είναι το ζευγάρι υψηλό-αντιυψηλό (top-antitop) κουάρκ. Το ζευγάρι αυτό διασπάται ως t+t→ μ++ν+ μ-+ν+… ή t+t→ e++ν+ e-+ν+…, όπου … αντιπροσωπεύει άλλα σωματίδια που περιέχονται στους πίδακες από τα κουάρκ. Με σκοπό να ξεχωρίσουμε το υπόβαθρο, χρησιμοποιούμε χαρακτηριστικές διαφορές με τα γεγονότα όπου έχουμε μποζόνια Z0

Παράδειγμα tt αποσύνθεσης
(κάνε κλικ για μεγέθυνση)

Τώρα μπορείς να ξεκινήσεις το Hypatia.

Παρακαλώ, να κατατάξεις τα γεγονότα σε 3 ομάδες,

προς ζεύγος υψηλού-αντιυψηλού κουάρκ, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μπορείς να γράψεις εδώ και να ελέγξεις την απάντησή σου.


(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιέχομεναTerry Wyatt. March 1997.