Ευχαριστίες

Ευχαριστώ για τη βοήθεια και τη συνεισφορά τους στις ιστοσελίδες αυτές τους:

Pezouna Pieri (Bess) είναι δευτεροετής φοιτητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Manchester ο οποίος προετοίμασε τα γεγονότα για το κεφάλαιο: Μια διαφορετική δοκιμασία: Κάνοντας υπολογισμούς.

Akram Khan, ο οποίος έκανε τις σελίδες αυτές πιο ελκυστικές (που ήταν πολύ γκρι πριν τις αναλάβει).

David Ward,  ο οποίος είναι ο κύριος συγγραφέας του προγράμματος των γεγονότων από το OPAL. Επίσης, η βοήθειά του ήταν σημαντική σε τεχνικές λεπτομέρειες για τις εικόνες από το OPAL και για τα διαγράμματα Feynman. Μερικά μάλιστα διαγράμματα τα έκλεψα απ' ευθείας από τις σελίδες του David ( LEP1 και LEP2 ).

Nigel Watson, ο οποίος με βοήθησε για το πρόγραμμα παρουσίασης των γεγονότων του OPAL και με μερικά άλλα ακανθώδη προβλήματα.

Andrew McNab, ο οποίος, πέρα από το ότι υπέμενε κάθε μέρα την τεχνική μου ανικανότητα, πρότεινε έναν εκπληκτικό τρόπο παραγωγής πάνω από 150 αρχείων html για τις δοκιμασίες.Terry Wyatt, Μάρτιος 1997.