International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Spain
Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela

Institute

University of Santiago de Compostela
Address Universidade de Santiago de Compostela

Facultade De Fisica
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida,
15782 Santiago De Compostela
Spain
Phone +34 981563100, Extension 13952
Phone +34 981563100, Extension 13954
Fax +34 881814112
e-Mail Jaime Alvarez-Muniz
Investigación e docencia

A investigación que se realiza na Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela céntrase en aspectos experimentais e teóricos de Biofísica, Electrónica e Computación, Física de Partículas Elementais, Astropartículas e Nuclear, Física Ambiental, Ciencias de Materiais, Física Matemática, Nanofísica, Optoelectrónica, Procesado de Sinais, Sistemas Radiantes, Superconductividade e outros.

Os grupos de investigación pertencen a algún dos departamentos da Facultade: Física Aplicada, Electrónica e Computación, Física da Materia Condensada e Física de Partículas.

Os estudios da licenciatura en Física da Universidade de Santiago de Compostela cubre un amplio espectro de cursos para acadar a especialización en Electrónica e Computación, Física Fundamental, Física de Materiais, Optoelectrónica e Física de Partículas.

Divulgación
Ligazóns
 
Legal Notice