International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Slovakia
Trenčín

Trencianska univerzita Alexandra Dubceka Oddelenie vedy, výskumu a medzinárodných vztahov

Inštitút

Univerzita A. Dubceka - Ústav prírodných a humanitných vied
Address Alexander Dubček University of Trenčín
Department of Science, Research and International Relations

Studentska 2
911 50 Trenčín
Slovakia
Phone +421 32 7400 192
e-Mail Jozef Drga
Výskum a výucba

Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je modernou univerzitou poskytujúcou množstvo študijných programov z oblasti technológie, zdravotníctva, ekonómie a manažmentu vo všetkých troch stupňoch (bakalársky, inžiniersky a doktorandský). Študenti si majú možnosť vybrať z internej alebo externej formy štúdia. Univerzita bola založená 1. júla v roku 1997 a pozostáva zo štyroch fakúlt a dvoch celouniverzitných pracovísk: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta priemyselných technológií, Fakulta zdravotníctva, Vitrum Laugaricio – VILA a Katedra politológie.
Vedecko-výskumné aktivity na univerzite sú zamerané najmä do oblastí:
Vývoj moderných technológií a materiálov pre gumárenský, sklársky a textilný priemysel.
Vývoj a produkcia strojov a mechanizmov na spracovanie materiálov, pre automobilový priemysel a pre systémy používané v armáde,
politické vedy, ekonómia, manažment, verejná správa a zdravotníctvo.

Outreach
Links and Downloads
  TU Dresden Quarknet Fermilab CERN National Science Foundation Department of Energy Legal Notice