International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Sweden
Uppsala

Uppsala Universitet

Institutet

University of Uppsala
Address Visiting address: Ångström lab., Lägerhyddsv. 1

Box 516, SE-75120 Uppsala, Sweden
Phone +46(0)18 471 5827
e-Mail Paula Eerola
Forskning

Inom  kärnfysik, hadronfysik, elementarpartikelfysik och astropartikelfysik studeras universums minsta beståndsdelar och  de krafter som verkar mellan dem. Vi gör experiment med protoner, elektroner, joner och neutriner från  accelleratorer och från rymden för att lära os mer om kosmos. Vi utvecklar metoder och instrument för att  utforska fyikens  naturlagar vi extremt höga temperaturer. Det huvudsakliga målet med vår forskning är att få kunskap om  kosmos men vår forskning har direkt eller indirekt lett till en lång rad  tillämpningar inom energiforskning, informationsteknologi  och medicin.

Utåtriktad verksamhet
Länkar
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum