International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Sweden
Lund

Lunds universitet

Institutet

Lunds universitet
Address Lunds universitet
Fysiska institutionen
Besöksadress Professorsgatan 1, Lund
Postadress P.O. Box 118, SE-22100 Lund
Sverige
Phone +46-46-222 76 95
e-Mail Alice Ohlson
e-Mail Korinna Zapp
Forskning & Undervisning

Avdelningen för partikelfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, forskar och undervisar inom i energi-gränsen och relativistiska tunga kollisioner jon.

Avdelningen deltar i elektron-protonexperimentet H1 vid DESY och ATLAS proton-protonexperimentet ATLAS vid CERN. Forskning med relativistiska tunga joner sker med ALICE-experimentet vid CERN och PHENIX experimentet vid Brookhaven.

Vår avdelning erbjuder ett fullfjädrat forskningsprogram inom partikelfysik. Verksamheten kompletteras av vårt engagemang inom e-vetenskap, som möjliggör teknisk forskning via NorduGrid Collaboration. Vi ger kurser och laborationer i partikelfysik, se våra kurssidor.

Vi är också involverade i detektorforskning och -utveckling mot en framtida linjär elektron-positronkolliderare.

Utåtriktad verksamhet
Länkar & Nedladdningsbart
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum