International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Serbia
Belgrad

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu - Katedra za fiziku jezgra i čestica

Fakultet

Slika fakulteta
Address Fizički fakultet
Katedra za nuklearnu fiziku i fiziku elementarnih čestica
Studentski trg 12
11000 Beograd
Serbia
Phone +381 (11) 7158 178
Fax +381 (11) 3282 619
e-Mail Petar Adzic
Istraživanje i obrazovanje

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoškolska i naučna ustanova koju cine Institut za fiziku i Institut za meteorologiju. Fakultet organizuje osnovne studije na pet studijskih grupa i smerova, doktorske i specijalističke studije, kao i naučno istrazivački rad iz 11 oblasti fizike i meteorologije. Nastava, naučno-istrazivački i stručni rad se izvodi u okviru 11 katedri, a eksperimentalna nastava se odvija u ukupno 29 laboratorija.

Članovi katedre za fiziku jezgra i fiziku elementarnih čestica istovremeno sprovode obrazovne aktivnosti i učestvuju u istraživanjima u oblastima nuklearne fizike i fizike visokih energija. Članovi katedre takođe aktivno učestvuju u nekoliko projekata u okviru CMS eksperimenta.

Događaji i informacije

Fizički fakultet svake godine organizuje dane "otvorenih vrata" fakulteta i doškolovavanje nastavnika. Fakultet takođe pomaže popularizaciju fizike kroz program festivala nauke i otvoren je za posete zainteresovanih studenata. U saradnji sa Društvom fizičara Srbije pomaze organizaciju takmičenja iz fizike i objavljivanje časopisa "Mladi fizičar".

Linkovi
 
Legal Notice