International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Poland
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Institute

Politechnika Warszawska
Address Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
Koszykowa 75
PL-00-662 Warszawa,
Phone +48 222 347 267
+48 226 296 124
+48 226 288 345
e-Mail dziekan@if.pw.edu.pl
Badania i edukacja

Wydział Fizyki jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej kontynuującym tradycje niesistniejącego już Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wydział Fizyki oferuje studia w zakresie Fizyki Technicznej oraz Fotoniki. Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami praktycznymi oraz zajęciami w laboratoriach badawczych w dziedzinie fizyki, elektroniki, optyki, komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych, itp.

Studia na Wydziale Fizyki przygotowują fizyków z głębokim zrozumieniem wiedzy podstawowej oraz dobrej znajomości zagadnień technicznych i informatycznych. Absolwenci naszego wydziału są w stanie stosować zarówno eksperymentalne jak i teoretyczne metody fizyki rozwiązując problemy wynikające z nowoczesnych technologii. Umiejętności te znajdują szerokie zastosowanie również w medycynie, ekonomii czy socjologii.

Wszechstronne wykształcenie, które otrzymują pozwala im na dalszy rozwój i zdobywanie nowych umiejętności oraz na łatwe dostosowanie się do gwałtownych zmian na dzisiejszym rynku pracy.

Pracownia fizyki cząstek wchodzi w skład Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Obecna działalność Pracowni skupia się wokół kilku eksperymentów będących w różnych stadiach realizacji i dotyczących zderzeń ciężkich jonów przy wysokich energiach:
  • STAR (Solenoidal Tracker at RHIC) – eksperyment przeprowadzany w Brookhaven National Laboratory (NY, USA)
  • ALICE (A Large Ion Collider Experiment) - eksperyment przeprowadzany w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, CERN, (w pobliżu Genewy Szwajcaria/ Francja)
  • NA61/49 - eksperyment przeprowadzany w CERN
  • MPD(Multi-Purpose Detector) będący w trakcie w przygotowywania w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja)
Współpraca międzynarodowa rozwijana jest intensywnie z wieloma ośrodkami fizyki na świecie. Szczególnie ważna jest współpraca z Laboratorium SUBATECH w Ecole des Mines de Nantes.
Popularyzacja nauki

Wydział organizuje wiele interaktywnych wystaw, podczas których nasi uczniowie przygotowują i prezentują ciekawe eksperymenty, niesamowite urządzenia i materiały o zaskakujących właściwościach. Na szczególną uwagę zasługują Festiwal Nauki-Jak to działa? oraz Piknik Naukowy.

Uczniowie szkół średnich są zachęcani do uczestnictwa w konkursach fizycznych oraz olimpiadach. Zwycięzcy są przyjmowani na Politechnikę Warszawską poza kolejnością wynikającą z rankingu.
Linki
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum