International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Poland
Warsaw

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Address Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Hoża 69
00-681 Warszawa
Polska
Phone +48 22 621 47 71
e-Mail Artur Kalinowski
Badania i edukacja

Przedmiotem badań doświadczalnych i teoretycznych prowadzonych w Instytutach Fizyki są układy fizyczne od najbardziej elementarnych (cząstki elementarne czy jądra atomowe) przez złożone (atomy, cząsteczki, ciało stałe, układy biologiczne), do najbardziej złożonego, czyli całego Wszechświata.

Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych bierze udział w kilku ważniejszych eksperymentach prowadzonych w CERN (Genewa), DESY (Hamburg) i innych ośrodkach.

Studenci studiów pierwszego stopnia zdobywają obszerną wiedzę z dziedziny fizyki i matematyki i ich zastosowań oraz umiejętność twórczego jej wykorzystania w samodzielnym rozwiązywaniu nietypowych problemów z różnych dziedzin. Zdobywają umiejętność korzystania z internetowych baz informacyjnych oraz otrzymują dobre przygotowanie informatyczne (programowanie, systemy operacyjne i aplikacje). Są dobrze przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do pracy w zespołach badawczych. Studenci studiów drugiego stopnia uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki. W ramach studiów drugiego stopnia studenci kierunku fizyka po pierwszym semestrze wybierają jedną z wielu specjalności.

Popularyzacja

Wydział bierze udział w Festiwalach Nauki i Piknikach Naukowych organizowanych rokrocznie w Warszawie. Publicznośc może uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych. Uczniowie szkoł zapraszani są na "lekcje festiwalowe", gdzie m.in. mogą samodzielnie analizować dane z eksperymentów fizyki cząstek.

Strony internetowe
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum