International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Poland
Poznan

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzial Fizyki

Instytut

Address Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
Polska
Phone +48 61 8295202
e-Mail Ryszard Naskręcki
Badania i edukacja

Główne kierunki aktywności naukowej Wydziału Fizyki to badania teoretyczne i eksperymentalne z zakresu fizyki ciała stałego, materii miękkiej, optyki atomowej i molekularnej oraz optyki kwantowej. Ogromny potencjał aparaturowy Wydziału stanowią laboratoria różnego rodzaju spektroskopii oraz ultraszybkiej spektroskopii optycznej.
W ostatnich latach wydział z powodzeniem rozwija nowe kierunki badań, w szczególności fizykę układów mezoskopowych, informatykę kwantową czy biofizykę. Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie. Profesorów naszego Wydziału oraz adiunktów, odbywających staże podoktorskie, można spotkać w wielu krajach Europy, oraz w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Wydział Fizyki od lat proponuje kandydatom na studia atrakcyjną ofertę dydaktyczną. Obecnie na trzech kierunkach studiów: Fizyka, Akustyka i Astronomia oraz na dziesięciu specjalnościach prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie i magisterskie. Wiele z oferowanych specjalności jest unikatowych w skali kraju co powoduje, że każdego roku liczba kandydatów na studia przekracza liczbę oferowanych miejsc. Obecnie na Wydziale studiuje ponad 1500 studentów na studiach stacjonarnych i ponad 250 studentów na studiach niestacjonarnych. Każdego roku, w ramach programu LLP-Erasmus około 40-stu studentów Wydziału Fizyki odbywa studia (roczne lub semestralne) na najlepszych uniwersytetach europejskich.

Popularyzacja
 • Cykliczne, otwarte wykłady dla młodzieży szkół średnich
 • Poznańskie Festiwale Nauki i Sztuki
 • Ogólnopolskie Festiwale "Nauki Przyrodnicze na Scenie".
  Kolejny Festiwal "Nauki Przyrodnicze na Scenie 4" odbędzie się dniach 24-25 września 2010 r. w trzech kategoriach:
  • demonstracje zjawisk związanych z wytwarzaniem energii,
  • pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z konwencjonalnymi i nowymi sposobami wytwarzania i wykorzystania energii,
  • działania artystyczne pokazujące związki fizyki i nauk przyrodniczych z problemami energii (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.).
Linki
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum