International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Poland
Łódź

Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego

Instytut

National Centre for Nuclear Research - Cosmic Ray Laboratory
Address Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego

ul. Uniwersytecka 5
90-137 Łódź
Polska
Phone +48 42 678 32 23
e-Mail Jacek Szabelski
Badania

Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Łodzi prowadzi badania w dziedzinie fizyki promieniowania kosmicznego (PK) oraz fizyki wysokich energii. Główne tematy naszych badań to:
- problem pochodzenia PK (astrofizyczne źródła, mechanizmy przyspieszania);
- skład masowy i widmo energii PK;
- własności oddziaływań cząstek elementarnych na podstawie analizy Wielkich Pęków Atmosferycznych (WPA)
- promieniowanie kosmiczne najwyższych energii (satelitarny eksperyment JEM-EUSO).

• Realizujemy Projekt im. Rolanda Maze'a - sieć detektorów PK rozmieszczonych na dachach łódzkich szkół; uczestniczymy w europejskiej sieci takich eksperymentów angażujących młodzież.
• Badamy neutrony emitowane w procesach generowanych przez PK.
• Bierzemy udział w satelitarnym eksperymencie POLAR - pomiarach polaryzacji fotonów z kosmicznych rozbłysków gamma.

Współpracujemy z zagranicznymi jednostkami badawczymi we Francji (APC), Japonii (RIKEN), Niemczech (Karlsruhe, DESY), Szwajcarii (PSI i Uniwersytet w Genewie), Anglii (Uniwersytet w Durham) i Rosji (IBJ RAN, FIAN).

Popularyzacja
Linki
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum