International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Croatia
Zagreb

Ruđer Bošković Institute

Institute

Institut Ruder Bošković
Address Institut Ruder Bošković

Bijenićka 54
10000 Zagreb
Hrvatska
Phone +385 (0)1 4561-111
e-Mail Vuko Brigljević
Istraživanje & Nastava

Institut Ruder Boškovic svojom velicinom, znanstvenom produktivnošcu, medunarodnom prepoznatljivošcu u istraživanju te kvaliteti znanstvenog kadra i istraživacke opreme predstavlja stočernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u podrucju prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliža.

Institut je vodeca i medunarodno najkompetitivnija nacionalna ustanova s obzirom na sudjelovanje u medunarodnim istraživackim projektima poput IAEA, EC FP5-7 programa Europske komisije, NATO, NSF, SNSF, DAAD i drugih inozemnih znanstvenih zaklada.

Danas se 300 znanstvenika i oko 250 znanstvenih novaka u 82 laboratorija bavi istraživanjima u podrucjima teorijske i eksperimentalne fizike, fizike i kemije materijala, elektronike, fizicke kemije, organske kemije i biokemije, molekularne biologije i biomedicine i istraživanjem mora i okoliža.

Zavod za eksperimentalnu fiziku istražuje eksperimentalnu i teorijsku nuklearnu fiziku i fiziku cestica, astrofiziku te kvantnu informatiku. Zavod ima preko 60 zaposlenika, od kojih su više od 30 doktori znanosti. Znanstvenici zavoda svoj istraživanja provode na brojnim eksperimentima i eksperimentalnim postrojenjima izvan i unutar Hrvatske, i njihov rad obuhvaca fundamentalnom istraživanja kao aplikativne djelatnosti. U zavodu su i nekoliko grupa aktivne na eksperimentima na CERN-u, medu kojima su CMS, NA61, CAST i ALICE eksperiment kao i u OPERA eksperimentu u Gran Sasso laboratoriju u Italiji.

Znanstvenici zaposleni na Institutu Ruder Boškovic sudjeluju u visokom obrazovanju na vecini sveucilišta u Republici Hrvatskoj na dodiplomskoj kao i na postdiplomskoj razini, i veliki broj znanstvenih novaka realizira svoju doktorsku radnju na institutu.

Links & Downloads
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum