International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Suomi
JYFL

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos

Department of Physics

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos
Address Fysiikan laitos
PL 35 (YFL)
40014 Jyväskylän yliopisto
FINLAND
Phone +358 40 805 4356
e-Mail Sami Räsänen
Minttu Haapaniemi
Research & Teaching

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos on profiloitunut ydin- ja hiukkasfysiikkaan, materiaalifysiikkaan ja opettajien koulutukseen. Fysiikan laitoksen yhteydessä toimii kiihdytinlaboratorio, jossa on neljä hiukkaskiihdytintä. Kiihdytinlaboratoriossa tehdään sekä ydinfysiikan perustutkimusta että soveltavaa materiaalitutkimusta ja teollisia sovelluksia.

Ydinfysiikan tutkimus keskittyy ydinrakenteen ja ytimien perustilojen ominaisuuksien ymmärtämiseen. Tavoitteena on luoda tarkempi kuva siitä, kuinka vahva ydinvoima sitoo atomin ytimet.

Hiukkasfysiikassa on sekä kokeellista että teoreettista tutkimusta relativististen raskasionitörmäysten ympärillä. Kokeellinen työ keskittyy CERN:in ALICE-kokeen ympärille.

Näiden teemojen lisäksi tutkimusta tehdään kosmologiassa, neutriinofysiikassa ja hiukkasfenomenologiassa. Fysiikan laitoksella tutkitaan myös matalan lämpötilan fysiikkaa, nanofysiikkaa ja -elektroniikkaa ja pehmeän aineen ominaisuuksia.

Fysiikan laitoksella on erittäin kattava opetusohjelmassa kaikissa mainituissa aihepiireissä. Lisäksi meillä on kansainvälinen maisteriohjelma ydin- ja hiukkasfysiikassa.
Outreach

Avoin yliopisto
Yliopiston tiedotteet
Links & Downloads
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum