International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Česká republika
Opava

Slezská univerzita v Opavě - Fyzikální ústav v Opavě

Ústav

Slezská univerzita v Opavě - Ústav fyziky
Address Fyzikální ústav v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava
Česká republika
Phone +420 553 684 287
Fax +420 553 716 948
e-Mail Josef Juráň
Výzkum a vzdělávání

Ústav fyziky (od 1.1.2020 transformován na Fyzikální ústav v Opavě) byl založen v roce 1991 a zajišťuje výzkum a vzdělávání v různých oborech jak teoretické tak i experimentální fyziky.

Výzkum:
Fyzikální ústav v Opavě realizuje širokou škálu výzkumných a vědeckých aktivit jak v rámci teoretické fyziky - a to na poli relativistické fyziky a astrofyziky, částicové fyziky, kvantové teorie mnoha částic, tak v rámci experimentální fyziky reprezentované holografií a fyzikou ionizujícího záření.

Vzdělávání:
Náš ústav zajišťuje následující studium:
Bakalářské obory - Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Počítačová technika a její aplikace a Multimediální techniky.
Magisterské obory - Teoretická fyzika a Počítačová fyzika.
Doktorské (Ph.D.) studium - Teoretická fyzika a astrofyzika.
Stránky pro zájemce, popularizace
Užitečné odkazy
 
Legal Notice