International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Belgium
Gent

Universiteit Gent - Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica

Instituut

University of Gent - Department of Subatomic and Radiation Physics
Address Universiteit Gent
Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica

Proeftuinstraat 86
B-9000 Gent
Belgium
Phone +32 (9) 264-6543
e-Mail Prof. Dirk Ryckbosch
Onderzoek & Onderwijs

De Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica heeft onderzoeksgroepen in verschillende domeinen, zowel experimentele and theoretische. De theoriegroepen werken op onderwerpen als nucleaire veel-deeltjes theorie, hadron structuur fysica en modelleren van molecules. De experimentele groepen zijn actief op het gebied van de deeltjesfysica, het gebruik van straling in beeldvorming en het gebruik van nucleaire technieken in vaste-stof fysica (Moessbauer spectroscopie).

Andere natuurkunde vakgroepen aan de Universiteit Gent zijn de Vakgroep Vaste-stof wetenschappen, Wiskundige Natuurkunde en Sterrenkunde,  en Toegepaste Natuurkunde.
Outreach Links
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum