International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Belgium
Antwerpen

Universiteit Antwerpen - Onderzoeksgroep elementaire-deeltjesfysica

Instituut

University of Antwerpen - Onderzoeksgroep elementaire-deeltjesfysica
Address Onderzoeksgroep elementaire-deeltjesfysica
Departement Fysica

Groenenborgerlaan 171
B-2020 Antwerpen
Belgium
Phone +32-3-265-3560
e-Mail Hans Van Haevermaet
Onderwijs & Onderzoek

De opleiding Fysica aan de Universiteit Antwerpen wordt georganiseerd in twee cycli. In de bachelor Fysica wordt de noodzakelijke grondige kennis van fysica en wiskunde meegegeven. Een deel van het programma mag de student vervangen door een minor in een andere discipline. Momenteel worden twee minoren expliciet aangeboden: Wiskunde en Biochemie.
Het curriculum van de masteropleiding omvat een basisvorming op hoger niveau, gevolgd door een verdieping in één van de belangrijke deelgebieden van de fysica. Het Departement Fysica biedt drie specialisatierichtingen aan: vaste-stof- en materiaalfysica, bio- en medische fysica en elementaire-deeltjesfysica. Deze specialisaties leunen aan bij het onderzoek dat in het departement Fysica wordt uitgevoerd.

De Elementaire-deeltjesgroep van de Universiteit Antwerpen heeft een lange en uitstekende traditie in experimenteel en fenomologisch onderzoek betreffende deeltjesbotsingen bij o.a. de grootste deeltjesversneller ter wereld, de Large Hadron Collider te CERN (Zwitserland).

Ons onderzoek spitst zich toe op de studie van de kwantumchromodynamica (QCD), de zoektocht naar het Higgs-deeltje, de zoektocht naar extra dimensies van de ruimte, de zoektocht naar steriele neutrino's in de Belgische BR2-reactor en meest recentelijk de detectie van zwaartekrachtgolven met de toekomstige Einstein Telescope.
Wetenschapspopularisering Links & Downloads
 
Legal Notice

Barrierefreiheit

Legal Notice

Impressum