Επιπλέον βοήθεια για το παράδειγμα με αδρόνιο 2

Το σωματίδιο επαληθεύει τα δύο πρώτα κριτήρια γατί:
  1. Η ορμή της παρατηρούμενης τροχιάς είναι μεταξύ 4 και 8 GeV (το χρώμα της είναι μωβ). Η ενέργεια που εμφανίζεται στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο είναι μεταξύ 1 και 2 GeV (το χρώμα είναι πράσινο). Επομένως, η ορμή της τροχιάς είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που εμφανίζεται στο θερμιδόμετρο.
  2. Δεν υπάρχουν ενδείξεις στους θαλάμους μιονίων.
Δεν ικανοποιεί το τρίτο κριτήριο:
  1. Δεν παρουσιάζεται ορατό σήμα στο αδρονικό θερμιδόμετρο.
Παρόλ' αυτά, το ότι τα δύο κριτήρια ικανοποιούνται είναι αρκετό για να ταυτοποιήσουμε το σωματίδιο ως αδρόνιο.