Επιπλέον βοήθεια  για το παράδειγμα με αδρόνιο 1

Αυτό το σωματίδιο είναι αδρόνιο γιατί:
  1. Η ορμή της παρατηρούμενης τροχιάς είναι μεταξύ 2 και 4 GeV (το χρώμα της είναι βαθύ μπλε). Η ενέργεια που εμφανίζεται στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο είναι μεταξύ 0.5 και 1 GeV (το χρώμα είναι κίτρινο). Επομένως, η ορμή της τροχιάς είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που εμφανίζεται στο θερμιδόμετρο.
  2. Δεν υπάρχουν ενδείξεις στους θαλάμους μιονίων.
  3. Υπάρχει ένδειξη εναπόθεσης ενέργειας στο αδρονικό θερμιδόμετρο.