Klucz do narodzin czasu - Zadania - Zadanie 3: Rzadkie zdarzenia z cząstkami W i Z

Zadanie 3
Rzadkie zdarzenia z cząstkami W i Z

Po zakończeniu badań nad cząstkami Z prowadzonych w układach eksperymentalnych współpracujących z akceleratorem LEP, podwyższono energię akceleratora w celu wytworzenia cząstki W. W zderzeniach elektron-pozyton cząstki W muszą być wytwarzane parami, ponieważ są naładowane, a zasada zachowania ładunku wymaga, by całkowity ładunek przed zderzeniem był równy całkowitemu ładunkowi po zderzeniu. Energia potrzebna do wytworzenia pary cząstek W wynosi około 161 GeV.

Poniższe próbki zdarzeń zawierają dane zbierane przez kilka lat za pomocą detektora DELPHI w akceleratorze LEP przy różnych energiach. Obejrzyjcie niektóre z nich i sprawdźcie, czy dostrzegacie różnicę pomiędzy zdarzeniami przy wyższej energii zderzenia, a zdarzeniami przy energii progowej dla produkcji cząstek Z, wynoszącej 91 GeV.