Klucz do narodzin czasu - Projekty - Wprowadzenie - Rzeczywiste rozpady Z --> t+ + t-

Rzeczywiste rozpady Z --> t+ + t-

(Objaśnienia znajdują się pod obrazkiem wygenerowanym przez program WIRED)

Twoja przeglądarka nie obsługuje Javy.

Poniżej widoczny jest statyczny obrazek zdarzenia:

83198/3205

Zmieniaj powiększenie aż do chwili, gdy zobaczysz obrazek całego zdarzenia oraz włącz detektor śladowy (traker), kalorymetr elektromagnetyczny i detektory mionowe w obszarze bębna ("TrDet", "EMCal" i "MuDet" w "Barrel"). W zdarzeniu tym są dwie naładowane cząstki, z których jedna zatrzymuje się w kalorymetrze elektromagnetycznym, podczas gdy druga pozostawia sygnał w detektorach mionowych. Dlatego też pierwsza z nich jest elektronem lub pozytonem, a druga - mionem. Na dodatek te dwie cząstki nie rozbiegają się dokładnie w przeciwnych kierunkach i jest sporo brakującej energii, co oznacza, że mamy do czynienia z niezarejestrowanymi neutrinami.

82662/4062

Włącz detektory tak, jak w poprzednim przykładzie oraz kalorymetr hadronowy w sekcji bębna ("HaCal" w "Barrel"). Z jednej strony mamy elektron lub pozyton, a z drugiej - elektron lub pozyton i obojętny hadron, pozostawiający duży depozyt energii w kalorymetrze hadronowym. Dodatkowo mamy to do czynienia z całkiem dużą ilością brakującej energii, za co prawdopodobnie odpowiedzialne są niezarejestrowane neutrina.

82662/5421

W tym zdarzeniu występuje mion po jednej stronie oraz kilka naładowanych i obojętnych cząstek po drugiej stronie. Produkty rozpadu nie rozbiegają się dokładnie w przeciwnych kierunkach i występuje tu brakująca energia.

82681/3571

Po jednej stronie mamy znowu mion, a po drugiej - kilka hadronów pozostawiających depozyty energii w kalorymetrze hadronowym. Jest tu także brakująca energia.