Klucz do narodzin czasu - Projekty - Wprowadzenie - Rzeczywiste rozpady Z --> m+ + m-

Rzeczywiste rozpady Z --> m+ + m-

(Objaśnienia znajdują się pod obrazkiem wygenerowanym przez program WIRED)

Twoja przeglądarka nie obsługuje Javy.

Poniżej widoczny jest statyczny obrazek zdarzenia:

83024/5746

Zmieniaj powiększenie aż do chwili, gdy zobaczysz obrazek całego zdarzenia oraz włącz główny detektor śladowy (traker) oraz detektory mionowe w sekcji bębna ("TrDet" i "MuDet" w "Barrel"). Krzyżyki reprezentują sygnały w detektorach mionowych. Można również zobaczyć, że dwa miony pozostawiły ślady torów w głownym detektorze śladowym (trakerze).

83024/5711

W tym zdarzeniu miony wyszły pod małym kątem do osi wiązki. Dlatego też przełącz widok na "Side wiev" oraz włącz detektory mionów w obszarach nasadki końcowej ("MuDet" w "Forward"). Jeśli widzisz sygnały, które nie wydają się należeć do żadnego z detektorów, wtedy można je zwykle znaleźć przełączając na inny widok. Trzy wymiary pokazane na obrazku dwuwymiarowym mogą wprowadzić Cię w błąd, dlatego też nie zapominaj, że obracanie zdarzeniem może Ci pomóc zobaczyć perspektywę trójwymiarową.

82662/3523

To jest inne zdarzenie, gdzie dwa miony wyszły pod małym kątem do osi wiązki. Mamy jeszcze jedną cząstkę obojętną towarzyszącą jednemu z mionów. Jest ciężko stwierdzić, jakie jest pochodzenie tej cząstki. Może to być szum elektroniczny w detektorze.