Egy elektron (e-) és egy pozitron (e+) ütközik, amely során két W részecske keletkezik, melyek kvarkokra bomlanak. A kvarkok hadronzáporokat (rövid angol nevükön jeteket, ejtsd dzset) okoznak, amelyek világosan láthatóak különböző színekben. A folyamatot következőképp írhatjuk fel:
e+ + e- -> W+ + W- -> q + q + q + q


Egy elektron (e-) és egy pozitron (e+) ütközik Z0 részecskét keltve, amely gyorsan lebomlik kvarkokká. A két kvarktól származó zápor világosan látható. A folyamatot következőképp írhatjuk fel:
e+ + e- -> Z0 -> q + q


Egy elektron (e-) és egy pozitron (e+) ütközése során Z0 részecske keletkezik, amely gyorsan elbomlik tau részecskékre, amelyek tovább bomlanak egy müon-ra és egy elektron-ra (neutrínókkal). A müont (az ábrán zöld) az ütközési ponttól távolabb, a müon detektorban azonosíthatjuk, az elektront pedig az elektromágneses kaloriméterben. A folyamatot következőképp írhatjuk fel:
e+ + e- -> Z0 -> tau+ + tau- ->
        -> müon+ + e- + 2vtau + vmüon + ve


Mi történhetett itt? Néha egy esemény nem olyannak látszik, mint amilyennek várjuk. Talán ez az elméleti Higgs-részecske miatt történt, vagy ez csak egy ritka típusa egy közismert folyamatnak? A tudósok jelen pillanatban próbálják megérteni, minek a következménye ez az esemény, amely 1997-ben zajlott le. Ami különössé teszi, az az, hogy energia hiányzik és a jetek aszimmetrikusak.