INTRODUKTION
 Länkar
 Om HoC

STANDARD-
MODELLEN

 Materiepartiklar
 Kraftförmedlare
 Partikelfyrverkeri
 Higgs
 Sammanfattning

ACCELERATORER
 CERN
 LEP
 LHC
 Sammanfattning

DETEKTORER
 Spårdetektorer
 Kalorimetrar
 Myondetektorer
 DELPHI
 ATLAS
 Sammanfattning

BILDANALYS
 Wired-hjälp
 Partikelidentifikation
 Kollisionstyper

PARTIKEL-
KOLLISIONER

 Z-uppgift 1
 Z-uppgift 2
 WW-uppgift
 Kollisionsbibliotek