O Modelo Estándar contén dous tipos básicos de partículas:

Partículas materiais:
6 quarks
6 leptóns
Portadores de forza:
1 fotón
8 gluóns
3 bosóns vectoriais

Os quarks e os leptóns tamén teñen a súas correspondentes antipartículas. A diferencia máis importante entre unha partícula e a correspondente antipartícula é que teñen cargas eléctricas de signo contrario.

O Modelo Estándar tamén contén a partícula chamada Higgs, aínda non observada, que se pensa é responsable da masa das partículas.