O programa WIRED está escrito en Java e corre desde o browser de internet (Java-applet). Se o seu browser de internet é moi antigo terá que actualizalo para correr WIRED.

O tamaño de WIRED é de 200 kB e leva un minuto traelo cun modem convencional. Ao browser de internet lévalle moi pouco iniciar o programa.

Nas páxinas seguintes atópanse algúns exercicios que se poden resolver usando WIRED na análise das desintegracións do Z e das desintegracións WW.

Ao final do capítulo atópase a biblioteca de colisións que se utiliza en WIRED. A primeira páxina contén desintegracións do Z e a segunda de dous W.