Exemplo dun evento con partículas tau presentado polo programa de animación.