Esta imaxe de presentación aparece cando se inicia a animación no Internet browser. No ángulo inferior esquerdo amósase unha ilustración do LEP. O panel de control situado no ángulo superior dereito perimite navegar polo programa de animación.

Programador: Ove Sjölander.