Tipos de colisións: Utilizando o programa de animación