INTRODUCIÓN
 Ligazóns
 Sobor HoC

O MODELO ESTÁNDAR
 Partículas materiais
 Portadores de forza
 Fireworks
 Higgs
 Resumo

ACELERADORES
 CERN
 LEP
 LHC
 Resumo

DETECTORES
 Detectores de trazas
 Calorímetros
 Detectores de muóns
 DELPHI
 ATLAS
 Resumo

ANÁLISE DE IMAXES
 Axuda de WIRED
 Identificación de partículas
 Tipos de colisións

COLISIÓNS DE PARTÍCULAS
 Exercicio Z-1
 Exercicio Z-2
 Exercicio WW
 Biblioteca de colisións