INTRODUCCIÓ
 Enllaços
 Sobre HoC

EL MODEL ESTÀNDARD
 Partícules de matèria
 Portadors de Força
 Fireworks
 Higgs
 Resum

ACCELERADORS
 CERN
 LEP
 LHC
 Resum

DETECTORS
 Detectors de traces
 Calorímetres
 Detectors de muons
 DELPHI
 ATLAS
 Resum

ANÀLIS D'IMATGES
 Ajuda de WIRED
 Identificació de partícules
 Tipus de col·lisió

COL·LISIONS DE PARTÍCULES
 Exercici Z 1
 Exercici Z 2
 Exercici WW
 Biblioteca de col·lisions