Δελτίο Τύου

25 Φεβρουαρίου 2008

 

Aό μαθήτρια/μαθητής Λυκείου Φυσικός Σωματιδίων για μιά μέρα !

5000 μαθήτριες και μαθητές α όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν στη φετεινή Ημέρα Έρευνας

 

Φέτος την Άνοιξη, η τέταρτη διεθνής εκδήλωση Hands-on Particle Physics Masterclasses θα δώσει την ευκαιρία σε άνω αό 5000 μαθητές και μαθήτριες Λυκείου αό όλο τον κόσμο να δουλέψουν με Φυσικούς-Ερευνητές Στοιχειωδών Σωματιδίων για να γνωρίσουν τα μυστήρια της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Αό τις 28 Φεβρουαρίου ως και τις 15 Μαρτίου 2008, ειστήμονες αό ερισσότερα αό 70 ανειστήμια σε 21 χώρες θα οργανώσουν στα ιδρύματά τους αυτές τις Μαθητικές Μέρες Έρευνας.

Για μία ημέρα, μαθητές και μαθήτριες της Γ Λυκείου θα εισκεφτούν τα λησιέστερα στα σχολεία τους ερευνητικά ιδρύματα και θα δουλέψουν με δεδομένα ου συγκεντρώθηκαν αό δύο μεγάλα ειράματα κατά τη σύγκρουση σωματιδίων στον ειταχυντή LEP του CERN, του Ευρωαϊκού Κέντρου για την Έρευνα των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Θα εξετάσουν τα αοτελέσματα αό τις συγκρούσεις ηλεκτρονίων και οζιτρονίων ου κινούνται ερίου με την ταχύτητα του φωτός, μέσα στον ειταχυντή εριφέρειας 27 km. Με χρήση κατάλληλου λογισμικού, οι μαθητές θα αναλύσουν τα δεδομένα ου κατέγραψαν τα δύο ειράματα DELPHI και OPAL στο CERN. Μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συγκρίνουν και θα συζητήσουν τα αοτελέσματά τους με τους συμμετέχοντες αό άλλες χώρες, εργαζόμενοι ακριβώς όως εργάζονται και οι Φυσικοί Στοιχειωδών Σωματιδίων σε διεθνείς συνεργασίες.

 

Πέρισυ, το Αριστοτέλειο Πανειστήμιο είχε την μεγαλύτερη ροσέλευση αό όλα τα Ιδρύματα αο τις 18 χώρες ου συμμετείχαν στο ρόγραμμα αυτό, με μαθήτριες και μαθητές αό τους γύρω Νομούς της Θεσσαλονίκης, αό τον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής ως τη Δράμα.

Εντυωσιακός ήταν ο ενθουσιασμός, το ενδιαφέρον και η αφοσίωση των μελλοντικών ερευνητών καθώς και των συνοδών καθηγητών τους για τα ειστημονικά θέματα με τα οοία ασχολήθηκαν μιά ολόκληρη μερα, όως εκφράστηκε στα ερωτηματολόγια ου τους δόθηκαν να συμληρώσουν.

Θεώρησαν εμειρία ζωής την ρώτη τους εαφή με τον κόσμο της ειστήμης, την δυνατότητά τους να κατακτήσουν την γνώση με ροσωική έρευνα - μια διαδικασία μάθησης ου τους συνεήρε.

 

Είχα την αίσθηση ότι έκανα κάτι ου οι Πειραματικοί Φυσικοί Στοιχειωδών Σωματιδίων κάνουν κάθε μέρα έγραψε μιά δεκαετάχρονη μαθήτρια στο ερωτηματολόγιο ου της δώσαμε. 75% αό τις/τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η Σύγχρονη Φυσική ρέει να αοτελέσει βασικό μέρος της φυσικής ου διδάσκονται.

 

Φέτος η εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Πανειστήμιο Θεσσαλονίκης θα ραγματοοιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου και οργανώνεται, όως και τις ροηγούμενες χρονιές, αό τον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, του Τμήματος Φυσικής.

Πάνω αό 60 Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης και Γειτονικών Νομών εκδήλωσαν ενδιαφέρον και άνω αό 200 μαθήτριες και μαθητές θα εράσουν μιά ολόκληρη μέρα με τους ερευνητές του Τομέα και θα εργαστούν μαζί τους για να ερευνήσουν κάοια α τα μυστικά των στοιχειωδών σωματιδίων.

Το μεσημέρι η Φοιτητική Λέσχη θα φιλοξενήσει τους Νέους Ερευνητές και τους καθηγητές τους, ενώ θα συνεχίσουν τις εργασίες τους μέχρι τις 17:00 το αόγεμα. Στη συνέχεια θα ανακοινώσουν τα αοτελεσματα των μελετών τους στο Ερευνητικό κέντρο CERN και θα δουν και θα συνομιλήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης (videoconference) με συνομηλίκους τους αό άλλες χώρες, σχολιάζοντας τα αοτελέσματά τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα τους δοθεί ένα αναμνηστικό CD-ROM με ηλεκτρονικά αιχνίδια ου όμως είναι εκλαϊκευμένα μαθήματα Στοιχειωδών Σωματιδίων στην Ελληνική Γλώσσα.

Το ρόγραμμα: Master Classes- Hands on Particle Physics, ξεκίνησε το 2005,με τη συμμετοχή 18 χωρών. Φέτος συμμετέχουν ει λέον η Αμερική και η Βραζιλία. Στη φετεινή εκδήλωση έμφαση δίνεται στον Παγκόσμιο χαρακτήρα της έρευνας στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

 Οι εκδηλώσεις Hands-on Particle Physics συντονίζονται αό το Πανειστήμιο της Δρέσδης, σε στενή συνεργασία με την Ευρωαϊκή Ομάδα Εκλαϊκευσης της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων : European Particle Physics Outreach Group (EPROG) και την υοστήριξη της Ευρωαϊκής Κοινότητας Φυσικής (EPS).

Στο διαδίκτυο

 http://www.physicsmasterclasses.org

θα βρείτε όλες τις σχετικές ληροφορίες ου μορεί να σας ενδιαφέρουν

Οι Δημοσιογράφοι και τα Μεσα Μαζικής Ενημέρωσης ου ενδιαφέρονται να καλύψουν την εκδήλωση είναι ευρόσδεκτοι

Εικοινωνία:

Χαρά Πετρίδου, Αναληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικής, ΑΠΘ, τηλ. 2310 998077

e-mail: petridou@physics.auth.gr

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

 

  9:30-10:00    Εγγραφή

 

10:00-10:15   Χαιρετισμοί Πανειστημιακών Αρχών

 

10:15-10:35   Το Πανηγύρι των Στοιχειωδών Σωματιδίων

             αό τον Αν. Καθ. Α. Νικολαίδη

  

10:35-11:00   Η δημιουργία και η Ανίχνευση των Σωματιδίων

                       αό την Αν. Καθ. Χ. Πετρίδου

 

11:00-11:15   Διάλειμμα

 

11:15-12:00   Το αιχνίδι της Ταυτοοίησης των Σωματιδίων

                       αό τον Αν. Καθ. Ν. Βλάχο

 

12:00-14:00   Γεύμα στην Φοιτητική Λέσχη

 

14:00-17:00   Ταυτοοίηση-Αναγνώριση των γεγονότων αό το CERN

 

17:00-17:30   Συλλογή των αοτελεσμάτων αό όλες τις ομάδες εργασίας

 

17:30-18:15   Τηλεδιάσκεψη με το CERN: Παρουσίαση των

                     αοτελεσμάτων μας, Συζήτηση