International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Czechia
Prague

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Ústav

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Address Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze

Brehova 7
11519 Praha 1
Czech Republic
Phone +420 22435 1111
Fax +420 22232 0861
e-Mail Jaroslav Bielcik
Výzkum a vzdelávání

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) je jednou z mnoha součástí Českého vysokého učení technického v Praze (založeného roku 1707). Naše fakulta nabízí studium a vědecké příležitosti na poli moderních technologií, jako je jaderná a částicová fyzika.

Částicovou fyzikou se zabývá především skupina Experimentální částicové a jaderné fyziky, která je součástí Katedry fyziky. Hlavními cíli skupiny jsou vývoj detektorů, analýza dat, vývoj software a elektroniky a také teorie. Členové skupiny jsou součástí mezinárodních skupin pracujících v CERN, BNL, Pierre Auger Observatory a jiných výzkumných institucí ve světě.

FJFI nabízí bakalářské, magisterské i doktorské programy ve velkém množství specializací, kromě jaderné a částicové fyziky se naši studenti mohou zaměřit na lasery a optiku, fyziku pevných látek, elektroniku, teorii, nebo matematiku.

Stránky pro zájemce, popularizace
Užitečné odkazy
 
Legal Notice